بيانات مقام معظم رهبري درباره ازدواج:
ازدواج سنت خداي متعال و رسول اوست و آفرينش بشر نيز به آن حکم مي کند. خداوند در قوانين آسماني، ازدواج را يک ارزش معرفي کرده است. از اين رو، کسي که ازدواج نمي کند، خود را از اين ارزش محروم مي سازد.

سايت همسريابي

سايت همسريابي توران 81 که جامع ترين سامانه اينترنتي همسريابي در ايران ميباشد به شما کمک ميکند تا در فضاي مجازي به گونه اي آسان و الکتروسنتي همسري مطابق علايق و خواسته هاي خود انتخاب نمائيد ثبت نام در سايت همسريابي توران 81 کاملا رايگان ميباشد.

سايت همسريابي توران 81 :


سايت همسريابي توران فقط در زمينه ازدواج دائم فعاليت دارد و در زمينه ازدواج موقت وصيغه و دوستيابي هيچگونه فعاليتي ندارد . همسريابی